Publicerad 19 augusti 2019

Handbok för gymnasieantagning 2019-2020–

Bestämmelser samt kommentarer om mottagande/antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Gymnasieskolan är den skolform som har den mest omfattande författningsregleringen. Handboken innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser samt kommentarer från Sveriges Kommuner och Landsting om bland annat erbjudande av utbildning, marknadsföring, behörighet, mottagande och urval till stöd för kommunernas mottagande/antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Syftet med handboken är att underlätta och kvalitetssäkra arbetet med antagnings- och mottagningsfrågor i kommunen. Målgrupper för handboken är främst antagningssekreterare, handläggare, ekonomer och controllers som arbetar med gymnasieantagning och skolekonomi kopplat till detta.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.