Publicerad 16 juni 2020

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020

Hälso- och sjukvårdsrapporten Öppna jämförelser är en årligen återkommande rapport som avser att beskriva läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjukvårdsdata. Syftet är att skapa en överblick och jämföra regioners resultat med varandra, i den tradition av öppna kvalitetsjämförelser som sedan länge nu är etablerad i Sverige.

I den här rapporten beskrivs läget och utvecklingen i hälso- och sjukvårdssystemet till och med 2019, med utgångspunkt i sju tematiska avsnitt. Fokus är på att beskriva den situation som rådde före pandemin.

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020 Pdf, 2 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR