Publicerad 8 april 2021

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Undersökningen har genomförts i samtliga regioner. Arbetet samordnas av SKR. Rapporten är en sammanfattning av resultaten från 2020 års undersökning.

Informationsansvarig

  • Sofia Tullberg
    Chef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset