Publicerad 8 april 2021

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Undersökningen har genomförts i samtliga regioner. Arbetet samordnas av SKR. Rapporten är en sammanfattning av resultaten från 2020 års undersökning.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset