Publicerad 5 mars 2020

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019

Befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra regionernas verksamhet.
Denna rapport presenterar ett urval av resultaten från 2019 års undersökning.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset