Publicerad 12 april 2019

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som avser att fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport presenterar ett urval av resultaten från 2018 års undersökning. Undersökningsföretaget Origo Group har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR