Publicerad 28 november 2019

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Mellan 2008 och 2013 har ett 70-tal kommuner, landsting och andra organisationer deltagit i en särskild satsning på jämställd service till kvinnor och män, flickor och pojkar.

I den här boken berättar vi hur det har gått, vad som krävs för att lyckas och vilka hinder som finns på vägen. I reportageform möter vi elever, brukare, besökare och andra som tar del av jämställd service.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.