Publicerad 17 februari 2022

Hållbart resande i praktiken (TRAST)

En idéskrift med syfte att inspirera till att arbeta med hållbart resande i den ordinarie trafik- och stadsplaneringen och att stimulera till förändrade arbetssätt.

Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. Det finns både intresse och vilja i kommunerna att arbeta för ett minskat transportbehov och energieffektivare transporter. Ändå görs idag långt ifrån tillräckligt. Planeringsinriktningen ger ofta fler och längre motoriserade transporter, inte färre. Här behövs både nya synsätt och nya åtgärder.

Syftet med denna idéskrift är att inspirera till att arbetet med hållbart resande tydligare inordnas i den ordinarie trafik- och stadsplaneringen, för att förverkliga den potential som finns. Syftet är också att inspirera och stimulera till förändrade arbetssätt. Boken vänder sig till såväl beslutsfattare som dem som jobbar praktiskt med hållbart resande. I boken beskrivs goda exempel från flera kommuner.

Hållbart resande i praktiken (PDF) Pdf, 840 kB.

Beställ: Hållbart resande i praktiken

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
.