Publicerad 26 november 2019

Hållbar stadsutveckling

Ett positionspapper är ett dokument inom ett område där Sveriges Kommuner och Landsting vill tydliggöra förbundets inriktning. Detta positionspapper är en uppdatering av två tidigare positionspapper dels ”Hållbar stads- och tätortsutveckling” från september 2004 och dels ”Bra luft och hållbar utveckling” (miljökvalitetsnormer för luft) från februari 2007.

Målgruppen är främst förbundets styrelse, beredningar och kansli men även medlemmar, riksdag och regering, myndigheter och andra intresseorganisationer ska kunna nyttja papperet.

Hållbar stadsutveckling Pdf, 931 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR