Publicerad 15 juni 2021

Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mödrar i hela Sverige att besvara Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Resultat per 1 december 2020 - 31 mars 2021

Enkäten är unik i sitt slag och ger regionerna ett viktigt underlag för utvecklingsarbete utifrån kvinnornas behov. Denna rapport är en kortfattad sammanställning med analyser av ett urval från resultaten.

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset