Publicerad 26 november 2019

Gör rätt från dag ett: Ekonomiskt bistånd till långvarigt sjuka bidragsmottagare och personer utförsäkrade från Försäkringskassan

Syftet med denna rapport är att ge en fördjupad kunskap om de långvarigt sjuka och personer utförsäkrade från Försäkringskassan. Rapporten bygger på en aktstudie av samtliga aktuella bidragstagare under en tiomånadersperiod år 2010 i kommunerna Borlänge, Halmstad och Hässleholm.

Rapporten visar att det finns ett mycket stort antal sjuka som långvarigt lever på ; ekonomsikt bistånd.

Gör rätt från dag ett: Ekonomiskt bistånd till långvarigt sjuka bidragsmottagare och personer utförsäkrade från Försäkringskassan

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset