Publicerad 2 februari 2021

Göra jämlikt är att göra skillnad - vägledning för jämlik ledning och styrning

Alla människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få liknande tillgång till välfärdstjänster och service men rapporter från bland annat SKR har visat på att utbudet inte når alla invånare på ett likvärdigt sätt.

I "Göra jämlikt är att göra skillnad" presenteras en modell för ökad jämlikhet i styrning och ledning. Den ska ses som ett stöd för de kommuner och regioner som utifrån det lokala självstyret har satt som mål att arbeta för ökad jämlikhet. Den handlar om hur en organisation kan utveckla sitt övergripande styr- och ledningssystem för att erbjuda mer jämlika välfärdstjänster inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.