Publicerad 12 april 2019

God samhällsbyggnad med kommunal samordning

Rapporten ger en överblick över samhällsbyggnadsprocessen med fokus på planering och utbyggnad för kommunala verksamheter.

Rapporten vänder sig både till dig som arbetar med lokalförsörjning eller offentliga fastigheter och till dig som arbetar strategiskt med samhällsbyggande, planering eller exploatering. Kommunexempel visar hur man kan arbeta med bland annat lokalstrategier, samordning och investeringsstyrning.

God samhällsbyggnad med kommunal samordning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset