Publicerad 12 april 2019

God innemiljö - Samhällsdebatt och kunskapsutveckling

Inomhusproblem i byggnader har diskuterats sedan 1970-talet då de första rapporterna om besvär kom. Den här rapporten ger en tillbakablick på hur debatten sett ut och var vi står idag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR