Publicerad 27 november 2019

Gcm-handbok: Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Det här är en handbok som lyfter fram positionerna för gång- och cykeltrafiken. Boken skapar ett samlat dokument om gång-, cykel- och mopedtrafik för planerare, projektörer och politiker.

Handboken visar mer av principlösningar än exakta mått för de flesta tänkbara trafikrum, och kompletterar därmed de övergripande handböckerna TRAST och VGU. 167 sidor med över 250 foton och illustrationer.

Köp 5 st eller fler för 249 kr/st
Köp 10 st eller fler för 199 kr/st

Gcm-handbok: Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR