Publicerad 3 december 2019

Gångbar stad

Insikten om att vi måste öka andelen som går och cyklar i våra städer och tätorter har blivit allt starkare på senare år. Det är dags att vi på allvar betraktar gångtrafik som ett eget trafikslag. Denna handbok ska stödja kommunerna i arbete med att stärka gångtrafiken i planeringen.

Handboken är ett komplement till trast (Trafik för en attraktiv stad) med fördjupning inom gångtrafik. Handboken vänder sig främst till tjänstemän och politiker i kommunen, men även till andra aktörer inom området.

Gångbar stad Pdf, 4 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR