Publicerad 3 december 2019

Gångbar stad

Insikten om att vi måste öka andelen som går och cyklar i våra städer och tätorter har blivit allt starkare på senare år. Det är dags att vi på allvar betraktar gångtrafik som ett eget trafikslag. Denna handbok ska stödja kommunerna i arbete med att stärka gångtrafiken i planeringen.

Handboken är ett komplement till trast (Trafik för en attraktiv stad) med fördjupning inom gångtrafik. Handboken vänder sig främst till tjänstemän och politiker i kommunen, men även till andra aktörer inom området.

Gångbar stad

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset