Publicerad 25 november 2019

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan - enkätundersökning 2011

Rapporten visar att det finns ett stort genomslag för att arbeta med minskad klimatpåverkan i kommunernas fysiska planering. De allra flesta kommuner arbetar åtminstone i viss mån med frågan. Andelen har ökat successivt och kraftigt på nästan samtliga delområden sedan SKL:s tidigare enkäter år 2007 och 2009.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.