Publicerad 25 november 2019

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan - enkätundersökning 2011

Rapporten visar att det finns ett stort genomslag för att arbeta med minskad klimatpåverkan i kommunernas fysiska planering. De allra flesta kommuner arbetar åtminstone i viss mån med frågan. Andelen har ökat successivt och kraftigt på nästan samtliga delområden sedan SKL:s tidigare enkäter år 2007 och 2009.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset