Publicerad 26 november 2019

Fungerande samspel? Kommunsektorns kontakter med statliga myndigheter

Under våren 2010 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på uppdrag av utredningen om den statliga regionala förvaltningen en enkätstudie för att kartlägga den kommunala sektorns kontakter med statliga myndigheter. Det handlade om att belysa med vilka statliga myndigheter som kommuner och landsting har mest kontakt och om kontakterna upplevs som effektiva och ändamålsenliga. 

Kartläggningen skulle också belysa i vilka sammanhang som bristen på statlig samordning upplevs som mest påtaglig och i vilka fall det är ett hinder att myndigheterna inte har en regional indelning som överensstämmer med länsindelningen.

I denna rapport, ”Fungerande samspel?”, redovisas den fördjupade kartläggning som genomfördes. Den har koncentrerats till de myndigheter där kontakterna enligt enkät-svaren fungerade mindre bra. Vidare beskrivs några processer inom regional utveckling - ett område med många aktörer och en roll- och ansvarsfördelning som upplevs otydlig.

Fungerande samspel? Kommunsektorns kontakter med statliga myndigheter

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset