Publicerad 26 augusti 2019

Fullmäktigesprogram för verksamhet som utförs av privata utförare

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Rapporten ger en bakgrund och behandlar vad programmet ska omfatta och innehålla. Den förmedlar också förslag och erfarenheter kring hur programmet kan implementeras och följas upp.

Fullmäktigesprogram för verksamhet som utförs av privata utförare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset