Publicerad 28 januari 2021

Fullmäktiges ansvarsprövning

Skriften belyser vad ansvarsprövningen är och betyder, vilka formella regler som gäller och hur ansvarsprövningen kan hanteras i praktiken.
Syftet med skriften är att ge vägledning till fullmäktigepresidier och fullmäktigeledamöter samt de tjänstepersoner som biträder fullmäktige i ansvarsprövningsprocessen.

Ansvarsutkrävande är en viktig grundsten i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. Varje år prövar fullmäktige hur styrelse, nämnder och beredningar har utövat sitt ansvar och beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. Vad innebär det och hur går det till?

Fullmäktiges ansvarsprövning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset