Publicerad 27 november 2019

Från sjukhussäng till e-hälsa

I denna rapport beskrivs översiktligt grunddragen i den modernisering som vården genomgår. Rapporten pekar både på förändringar som ägt rum, är på gång och på begynnande tendenser.

En central det i omvandlingen av vården har varit att med stöd i nya teknologier kunna tillhandahålla allt mer av vården som öppen vård, både vid och utanför sjukhusen, och även i patienternas hem. Parallellt har patientens roll förändrats, från passiv mottagare av vård till att aktivt medverka i prevention, behandling och rehabilitering. Personalen i vården har i allt större utsträckning tillgång till IT-baserat beslutsstöd och verktyg för att följa resultaten.

Från sjukhussäng till e-hälsa Pdf, 266 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR