Publicerad 26 november 2019

Från driftentreprenad till förvaltningsentreprenad

Denna skrift belyser hur olika upphandlingsförfaranden, entreprenadformer och ersättningsformer kan tillämpas vid upphandling av hela eller delar av de arbetsuppgifter som ingår i fastighetsförvaltningen. Fokus för skriftens innehåll är förvaltning av offentliga fastigheter.

Här beskrivs arbetet med entreprenader – från förutsättningar och motiv, upphandlingsprocessen med avtalsformer och förfrågningsunderlag – till styrning och uppföljning under entreprenadtiden samt avslutande statuskontroll vid entreprenadtidens slut. Ett viktigt strategiskt val för de offentliga beställarna när det gäller fastighetsförvaltning på entreprenad är att avgöra var de nya gränserna går för vad en extern leverantör kan göra. Hur mycket och vad kan man handla upp?

Från driftentreprenad till förvaltningsentreprenad Pdf, 786 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR