Publicerad 1 juli 2019

Från A till ÖP

Översiktsplanen är kommunens ledsagare in i framtiden. Den ska vara aktuell och ange den politiska inriktningen för den långsiktiga fysiska utvecklingen. Översiktsplanen har allt att vinna på att vara genomarbetad och förankrad hos alla, medborgare, politiker, näringsliv och tjänstepersoner.

Behoven och förutsättningarna för planering är olika i landet. Rapporten lyfter tre olika exempel på hur planeringsprocessen kan genomföras i en mindre kommun.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.