Publicerad 3 december 2019

Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kollektivtrafikens attraktivitet är att öka framkomligheten i gatunätet. Detta ger inte bara korta restider utan också en stabilare tidtabell vilket ökar punktligheten för kollektivtrafiken. SKL har i samarbete med Eskilstuna kommun tagit fram denna skrift för att sprida goda exempel på hur framkomligheten kan förbättras.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset