Publicerad 12 april 2019

Framgångsrik kompetensförsörjning i offentliga fastighetsorganisationer

Många offentliga fastighetsorganisationer står inför stora utmaningar med att attrahera, hitta och behålla rätt kompetens, både nu och i framtiden.

Företag/organisationer behöver identifiera och besluta vilka kompetenser som är viktiga för att uppnå verksamhetens mål. Kompetensförsörjning och kompetensöverföring behöver vidare lyftas till en strategisk nivå inom verksamheten och kopplas till verksamhetens vision, värderingar och verksamhetsmål.

Framgångsrik kompetensförsörjning i offentliga fastighetsorganisationer Pdf, 716 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR