Publicerad 22 november 2019

Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård

I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika vårdenheters och landstings resultat för viktiga kvalitetsindikatorer. I rapporten presenteras sju framgångsfaktorer som går att se hos landsting och vårdenheter med särskilt goda resultat i diabetesvården.

Framgångsfaktorerna belyser arbetet inom olika delar av vårdorganisationen. Rapporten vänder sig till dig som arbetar med eller inom diabetesvården, med kvalitetsutveckling, som chef eller i ett vårdteam. Förhoppningen är att beskrivningarna av framgångsfaktorer ska kunna inspirera till ett ökat kunskapsutbyte mellan landstingen och bidra till kvalitetsförbättringar inom diabetesvården i primärvården.

Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset