Publicerad 25 november 2019

Framgångsfaktorer för tillgänglighet - fysisk planering och fastigheter

Sveriges Kommuner och Landsting har åtagit sig att stödja medlemmarna i arbetet med förbättrad tillgänglighet i deras ansvar för fysisk planering och fastighetsansvar. För att på ett effektivt sätt arbeta med denna fråga krävs prioriteringar och fokus. SKL har därför tagit fram en förstudie i syfte att ge vägledning i vilka frågor som bör prioriteras.

Syftet med denna förstudie är att identifiera de viktigaste framgångsfaktorerna som kommuner och landsting upplever i sitt tillgänglighetsarbete.

Framgångsfaktorer för tillgänglighet - fysisk planering och fastigheter

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset