Publicerad 27 november 2019

FoU i landsting, regioner och regionförbund: delrapport fyra från IKA-projektet

Denna studie är en kartläggning av omfattningen och inriktningen av policies och strategier som finns som stöd för FoU-satsningarna i landsting, regioner och regionförbund. Ett underliggande syfte till uppdraget var att ge bränsle till ett samtal om utvecklingen av behovsstyrda FoU-strategier.

Den första översikten av forskningsstrategier genomfördes 2006/2007 och föreliggande studie är en uppföljning av denna. Studien syftar till att beskriva hur främst landets landsting och regionförbund i skrift formulerar sig när det gäller kunskapsförsörjning genom forskning och utveckling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.