Publicerad 27 november 2019

FoU i landsting, regioner och regionförbund: delrapport fyra från IKA-projektet

Denna studie är en kartläggning av omfattningen och inriktningen av policies och strategier som finns som stöd för FoU-satsningarna i landsting, regioner och regionförbund. Ett underliggande syfte till uppdraget var att ge bränsle till ett samtal om utvecklingen av behovsstyrda FoU-strategier.

Den första översikten av forskningsstrategier genomfördes 2006/2007 och föreliggande studie är en uppföljning av denna. Studien syftar till att beskriva hur främst landets landsting och regionförbund i skrift formulerar sig när det gäller kunskapsförsörjning genom forskning och utveckling.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset