Publicerad 27 november 2019

FoU i kommuner, landsting och regioner : delrapport tre från IKA-projektet

Denna studie handlar om organisationer som syns relativt lite i den nationella forskningspolitiska diskussionen – de lokala och regionala FoU-miljöerna. Flertalet av de inventerade organisationerna har sin tyngdpunkt på hälso- och sjukvård och socialtjänst. De speglar ett växande engagemang hos kommuner och landsting/regioner när det gäller forskning och forskningspolitik.

Att döma av inventeringens uppgifter är de primärt intresserade av att skapa FoU-miljöer inom – eller i omedelbar närhet till – sina egna verksamheter. Detta innebär att det oftare handlar om en mångvetenskaplig och applikationsnära inriktning snarare än ett disciplinbaserat arbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.