Publicerad 4 juli 2019

Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar

Den här skriften är ett stöd vid planering och förvaltning av förskolor och grundskolor och säkerställer att medvetna val som är viktiga för skolgårdens kvaliteter görs.

Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan leka och vistas ute på egen hand. Skolgården är dessutom en viktig lärandemiljö för verksamheten.

Detta ställer nya krav på gårdarnas utformning och förvaltning. Samtidigt vittnar flera kommuner om att det är svårt att få gehör för skolgårdsfrågor i planeringen av nya bostadsområden eller vid ombyggnation av befintliga förskolor och grundskolor.

Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset