Publicerad 22 november 2019

Förutsättningar för innovation

Vad gör kommuner och landsting för att stimulera innovation i den egna verksamheten?

Det finns begränsad kunskap om hur kommuner och landsting arbetar för att stimulera förnyelse och innovation. Därför har SKL för första gången genomfört en bred enkätundersökning med syftet att öka kunskapen om frågorna generellt men även fånga upp utvecklingsbehov som kan ligga till grund för såväl SKL:s egna insatser som förbundets påverkansarbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.