Publicerad 7 februari 2020

För mig och mitt barn

Intervjustudie med utrikes födda kvinnor som besöker öppna förskolor. En del av satsningen Öppen förskola för språk och integration.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset