Publicerad 13 oktober 2020

För framgångsrik samhällsutveckling

En kort introduktion till samverkan med sociala företag.

Att hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner. I den omvandling av samhällsstrukturer som vi befinner oss i kan sociala företag visa på nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar i samhället. I denna broschyr ges en kort introduktion till kommuners och regioners samverkan med sociala företag.

För framgångsrik samhällsutveckling

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset