Publicerad 8 april 2021

För ett motståndskraftigt samhälle

Ett sätt att rusta samhällets motståndskraft mot kriser är att stärka medborgarnas förutsättningar för en god hälsa. Hälsofrämjande och förebyggande arbete är därför ett strategiskt val både för att klara framtidens välfärd och kommande kriser.

Lärdomar under covid-19 synliggör vikten av en god och jämlik hälsa. Skriften vänder sig till förtroendevalda, chefer och strateger på övergripande förvaltningsnivå.

För ett motståndskraftigt samhälle 

Informationsansvarig

  • Filippa Myrbäck
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset