Publicerad 27 november 2019

Företagsklimatet : kommunen gör skillnad: en enkätundersökning om kommunens tillgänglighet och service till företagen

Företagsklimatet i en kommun är något som påverkas av en rad olika faktorer. Vissa av dem påverkas och styrs från global, europeisk eller nationell nivå, medan andra har en mer lokal förankring där kommuner och regioner har möjlighet att forma och påverka utfallet.

Med detta som utgångspunkt genomförde SKL under våren 2009 en enkätundersökning om kommunens tillgänglighet och service till företagen. Frågorna ställdes till samtliga kommundirektörer i Sverige och resultatet från enkätundersökningen har sammanställts i denna publikation.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.