Publicerad 25 november 2019

Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning

Under år 2011 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för första gången servicemätningen Insikt. Det är en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. som mäter servicen inom olika myndighetsområden.

I den enkät som skickades till företag som haft ett myndighetsärende med kommunen fanns möjlighet för företagarna att skriva ned synpunkter på hur kommunens service och myndighetsutövning kan förbättras. Denna rapport sammanfattar de viktigaste resultaten och de mest intressanta svaren från denna fråga i enkäten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.