Publicerad 26 november 2019

Förenkla helt enkelt: en inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med att förbättra företagsklimatet? Vad har de gemensamt?

I denna skrift har vi satt fokus på kommunens egen organisation och medarbetarnas kontakter med företagen där inte minst myndighetsutövningen påverkar företagsklimatet. Enskilda kommuner kan sällan direkt påverka utformningen av lagar och regler – men kan i tillämpningen alltid göra skillnad för hur regelverken upplevs.

Det finns dock inte ett recept eller ett koncept för hur kommunerna ska arbeta med att öka sin tillgänglighet och service till företag. Tvärtom det finns många sätt. I den här inspirations- skriften har vi samlat de faktorer som vi ser kan leda till framgång.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.