Publicerad 22 november 2019

För en effektivare äldreomsorg

Denna broschyr presenterar de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå en effektiv verksamhet inom äldreomsorgen. Framgångsfaktorerna är framtagna genom statistiska analyser samt en intervjustudie av de kommuner som är mest effektiva. De presenteras i form av en Effektduk, som ska ses som ett verktyg för att arbeta med framgångsfaktorerna. 

Använd Effektduken på det sätt som passar er bäst. Det viktiga är att de framgångsfaktorer som belyses här sätts i fokus.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.