Publicerad 22 november 2019

För en effektivare äldreomsorg

Denna broschyr presenterar de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå en effektiv verksamhet inom äldreomsorgen. Framgångsfaktorerna är framtagna genom statistiska analyser samt en intervjustudie av de kommuner som är mest effektiva. De presenteras i form av en Effektduk, som ska ses som ett verktyg för att arbeta med framgångsfaktorerna. 

Använd Effektduken på det sätt som passar er bäst. Det viktiga är att de framgångsfaktorer som belyses här sätts i fokus.

För en effektivare äldreomsorg

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset