Publicerad 21 november 2019

Förändra radikalt

Svenska kommuner har en svår ekvation framför sig. Befolkningen blir äldre än någonsin tidigare och unga vuxna studerar allt längre. Samtidigt ökar allmänhetens förväntningar på service. Därför krävs radikala förändringar för att hitta sätt att ge brukare/kunder den service som de efterfrågar, till en lägre kostnad.

Exempel från bland annat Storbritannien, Danmark och Australien visar att förtroendevalda och anställda behöver se brukare, elever och klienter som aktiva medskapare i processerna. Då skapar vi tjänster som tillvaratar de krafter som finns i samhället, till en kostnad som är lägre.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.