Publicerad 12 april 2019

Flyktingsituationen ur ett fastighetsperspektiv

Vilka varianter av tillfälliga sovplatser finns? Behövs olika boendeformer för olika grupper? Hur kan samarbetet se ut lokalt? Vilka är framgångsfaktorerna?

I den här skriften redovisas erfarenheter från intervjuer och en workshop under hösten samt ges svar på de vanligaste frågorna som kan uppstå. Syftet är att sprida goda erfarenheter, tips och information till kollegor runt om i landet.

Flyktingsituationen ur ett fastighetsperspektiv Pdf, 965 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR