Publicerad 29 juni 2020

Finansiering av regionalt utvecklingsarbete

Rapporten är ett kunskapsunderlag för regionerna för att få överblick över vilka medel som utgör det kapital regionen har till förfogande kopplat till det regionala utvecklingsarbetet, och ett inspel för vidare analys och diskussion kring utformningen av framtidens regionalpolitik.

För tredje gången har SKR tagit fram en kartläggning av finansieringen av det regionala utvecklingskapitalet. Rapporten ger en tydlig bild av hur det regionala utvecklingsarbetet finansieras och hur medlen fördelas mellan länen.

Finansiering av regionalt utvecklingsarbete

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset