Publicerad 12 mars 2020

Feriejobb för ungdom - sommaren 2019

Sammanställning av enkätsvar från kommuner och regioner. Årets enkät, som gått ut till samtliga kommuner och regioner, visar sammanfattningsvis ett fortsatt engagemang i arbetet att ordna feriejobb för ungdomar. Enkäten har besvarats av 94 procent av kommunerna och av 71 procent av regionerna.

Sommaren 2019 erbjöd kommuner och regioner cirka 76 400 ungdomar en möjlighet att arbeta några veckor under sommaren. Totalt fick cirka 72 800 ungdomar ett feriejobb i en kommun och cirka 3 600 ungdomar i en region. Jämfört med 2018 har antalet feriejobb minskat med cirka 6 200 platser. Kommunerna har 2019 haft cirka 7 200 färre ungdomar anställda jämfört med föregående sommar. Regionerna uppvisar en ökning av antalet ungdomar med cirka 1 000 platser.

Feriejobb för ungdom - sommaren 2019

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset