Publicerad 11 april 2019

Feriejobb för ungdomar 2017

Årets enkät, som besvarats av 91 procent av kommunerna och 90 procent av landstingen och regionerna, visar på ett fortsatt stort engagemang i arbetet att ordna feriejobb för ungdomar. Många kommuner, och samtliga regioner och landsting anger att det finns en tydlig strategi att genom feriejobben marknadsföra kommun/landsting/region som arbetsgivare och presentera de yrken som finns.

Sedan 2008 har SKL följt kommunernas, landstingens och regionernas arbete med feriejobb, och på den tiden har antalet jobb nära tredubblats.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.