Publicerad 28 november 2019

Fem olika sätt att arbeta för ökad trygghet: erfarenheter från fyra kommuner och ett landsting

Trygghets- och säkerhetsfrågor och hur samhället hanterar dessa har hamnat mer och mer i fokus under senare år. Den offentliga, nationella debatten uppmärksammar ofta antingen samhällets mer traditionella säkerhetsfunktioner så som exempelvis utryckande räddningstjänst och polis eller de mer trygghetsinriktade funktionerna inom samhällsplanering/stadsplanering, teknisk förvaltning, lokala brottsförebyggande råd etc.

Denna rapport bygger på fem studier av hur man arbetar i fyra kommuner ­ Göteborg, Malmö, Nyköping och Öckerö­ samt i Stockholms läns landsting (Regionplane- och trafikkontoret) för att på olika sätt öka tryggheten och säkerheten för dem som bor och verkar i området.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.