Publicerad 11 november 2021

Fem förslag för utveckling av lekmannarevisionen i kommunala bolag

Sedan över tjugo år tillbaka är det obligatoriskt för helägda kommunala aktiebolag att utse minst en lekmannarevisor som ska granska bolagets verksamhet. Över åren har det blivit allt mer tydligt att det finns stora utvecklingsbehov inom lekmannarevisionen. Under 2021 beslutade SKR att göra en ny studie av lekmannarevisionen. Studien har resulterat i denna rapport och fem förslag för utveckling av lekmannarevisionen.

Läs rapporten (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset