Publicerad 21 februari 2022

Felavhjälpande underhåll i driftentreprenader

Skriften tar upp olika strategier för att uppnå bra avtal och gott samarbete med driftentreprenörer

Flera offentliga fastighetsorganisationer köper idag fastighetsdrift på entreprenad. Det finns dock ett område som ofta skapar diskussion vid upphandling och genomförande av driftentreprenader - nämligen hur entreprenören ersätts för felavhjälpande underhåll. Olika ersättningssystem ger olika effekter och det finns svårigheter med att beräkna kostnaderna.

Syftet med den här skriften är att analysera och diskutera problematiken med felavhjälpande underhåll i driftentreprenader och visa olika strategier för att uppnå långsiktigt hållbara avtalsrelationer med driftentreprenörer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.