Publicerad 19 juni 2019

EU:s revolverande finansiella instrument

En kunskapsöversikt för Sveriges kommuner och regioner.

Våra medlemmar på regional och lokal nivå arbetar med att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och samhällsutveckling. Sedan 1995 är regional utvecklingspolitik och EU-medel en viktig del, det vill säga vilka finansiella resurser som företag och offentliga organisationer kan ta del av. Pengar ur regionalfonden används till revolverande fonder för att kapital till företagsinvesteringar ska finnas tillgängligt. Då detta förändras med tiden har SKL med hjälp av Kontigo tagit fram denna rapport om EU-medel till olika revolverande fonder.

Rapporten ger grundläggande kunskap om hur dessa finansiella fonder fungerar under nuvarande programperiod som omfattar EU:s långtidsbudget 2014-2020.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.