Publicerad 15 april 2019

EU i lokalpolitiken 2018

SKL genomförde 2010 en undersökning om hur stor påverkan EU har på den verksamhet som bedrivs i kommuner, landsting och regioner. Mycket har hänt sedan 2010 och nu har SKL genomfört analysen på nytt för att se om slutsatserna från 2010 fortsatt står sig.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR